Helsingin Laulustudio

Vill Du lära dig sångteknik, få rösten att hålla, utöka Ditt register, sjunga högre, mer nyanserat, med mer inlevelse? Vill Du prova på olika gengrer och hitta Ditt personliga uttryck? Vill Du lära Dig micteknik och uppträda inför publik?

HELSINGFORS  SÅNGSTUDIO  erbjuder sånglektioner för såväl nybörjare som avancerade sångare oavsett ålder och bakgrund. Vi har inga inträdeskrav och du kan börja när du vill! 

Våra professionella sångpedagoger skapar en trygg undervisningsmiljö där Du kan känna att Du kan uttrycka Dig fritt! Varje sånglektion individanpassas efter Dina egna önskemål och behov. Välkommen att utforska och utveckla din röst genom att sjunga det Du tycker om!

 

LÄR DIG
ATT SJUNGA

LÄR DIG
ATT SJUNGA

LÄR DIG
ATT SJUNGA

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Helsingin Laulustudio
Georgsgatan 21 C 30
00100 Helsingfors

info@laulustudio.fi

Kontakta oss

Mona Castrén, 044-588 8453
mona.castren@laulustudio.fi

Antti Hannula, 044-588 8452
antti.hannula@laulustudio.fi